myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของบทความ en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจียว http://f-going.myreadyweb.com/article/topic-32276.html <div> &nbsp;</div> <div> <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="font-family: 'Times New Roman';"> <tbody> <tr> <td> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="713"> <tbody> <tr> <td width="713"> <h5 class="namo-table style6"> <strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font><font color="black" size="2">:: อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ::</font></strong></h5> <span class="style7"><font color="black" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพังเหยในเขต&nbsp; &nbsp;ต.บ้านไร่&nbsp;&nbsp;อ.เทพสถิต&nbsp;&nbsp;จ.ชัยภูมิ จากกรุงเทพฯ &nbsp;&nbsp;ใช้เส้นทางสระบุรี - ชัยบาดาล&nbsp;&nbsp; ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 205&nbsp;&nbsp; เส้นทางชัยบาดาล - เทพสถิต - ชัยภูมิ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ก่อนถึงอำเภอเทพสถิต จะมี ทางแยกซ้ายมือไปป่าหินงาม อีก &nbsp;29&nbsp; กิโลเมตร &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;หากเดินทางเส้นทางจาก จ.นครราชสีมา&nbsp;&nbsp; ก็จะใช้เส้นทางนครราชสีมา - เพชรบูรณ์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โดยจะวิ่งผ่าน ต.หนองบัวโคก&nbsp; &nbsp;&nbsp;ผ่านบ.คำปิง เข้าสู่อำเภอเทพสถิต&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; และเลี้ยวขวาบริเวณ สามแยกเพื่อจะไปในเส้นทาง&nbsp;เทพสถิต - ซับใหญ่ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;และหากท่านมาจากตัว เมืองชัยภูมิ ก็ต้องใช้เส้นทาง ระเหว - ซับใหญ่ - เทพสถิต&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เมื่อออกจากตัว กิ่งอ.ซับใหญ่จะถึงทางแยกขึ้นอุทยานฯ ก่อนที่จะถึง อ.เทพสถิต...&nbsp;</font></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="713"> <tbody> <tr> <td width="514"> <p class="namo-table"> <span class="style6"><strong><font size="2">&nbsp;:: แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ::</font></strong></span></p> <p class="namo-table"> <font size="2"><font size="2"><strong>&lt;&lt; ป่าหินงาม &gt;&gt;&nbsp;</strong><br /> <span class="style8">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'ป่าหินงาม' หรือ&nbsp;&nbsp; (ลานหินงาม) &nbsp;&nbsp;&nbsp;อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ทำการอุทยานฯ ทั่วบริวเวณเรียงรายไปด้วยหินก้อนน้อย ใหญ่ รูปร่างแปลก ๆ มากมายในพื้นที่กว่า 10 ไร่&nbsp;เป็นลานหินซึ่งเกิดจากการกัดเซาะดิน&nbsp;&nbsp;และเนื้อหินทรายมานานนับลานปี</span>&nbsp;<span class="style8">&nbsp;&nbsp;วาง เรียงรายสลับซับซ้อน&nbsp;&nbsp;อยู่เต็มลานบ้างก็มีรูปรา่างเหมือนกับถ้วยฟุตบอลโลก&nbsp;&nbsp;บ้างก็เหมือนกบเรด้า&nbsp;&nbsp;และรูปต่าง ๆ แล้วแต่จะ จินตนาการ&nbsp;&nbsp;แต่เมื่อดูแล้วชวนให้เกิดความเพลิดเพลินใจเป็นยิ่งนัก...&nbsp;</span></font></font></p> </td> <td width="199"> <p align="center"> <img height="120" src="http://www.kukrajeaw.com/krajeaw/Pic_collection/pic_003.gif" width="197" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="715"> <tbody> <tr> <td width="193"> <p> <img height="146" src="http://www.kukrajeaw.com/krajeaw/Pic_collection/pic_002.gif" width="193" /></p> </td> <td width="522"> <span class="namo-table"><font size="2"><font size="2"><span class="style6"><strong>&lt;&lt; ทุ่งดอกกระเจียว &gt;&gt;&nbsp;</strong></span><br /> <span class="style8">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="style7">'ทุ่งดอกกระเจียว' &nbsp;เกิดจากดอกกระเจียวป่า หลากหลายสายพันธุ์ &nbsp;ที่พร้อมใจกันขึ้นรายรอบบริเวณ ของอุทยานฯและจะมีอยู่บริเวณหนึ่งใช้พื้นที่หลายไร่ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ที่จะมีดอกกระเจียวขึ้นอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นทุ่ง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ซึ่ง เวลามองดูก็จะเห็นเป็นสีชมพูปนขาว&nbsp;&nbsp;&nbsp;และมีสีเขียวของลำต้ันและก้านใบเป็นสีเขียวสด&nbsp;&nbsp;&nbsp;ประกอบกับสีเขียว ของหญ้าทีขึ้นมาแซม ทำให้ทุ่งกระเจียว เขียวขจี สวยงามเหมือนกับทุ่งในทรวงสวรรค์เลย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;โดยในช่วงฤดูฝน เริ่มต้นเดือนมิถุนายน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ถึง&nbsp;ปลายเดือนกรกฎาคม ของทุก ๆ ปี&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ต้นกระเจียวจะออก ดอกสวยงามตระการตาไปทั่วผืนป่า&nbsp;&nbsp;จัดได้ว่าเป็น&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="style6">'นางเอกของอุทยานฯ'&nbsp;&nbsp;<span class="style7">ก็ว่าได้ ทั้งนี้เพราะดอกกระเจียว จะไม่มีให้เห็นเลยนอกเสีย</span></span>จากในช่วงเวลาที่ว่านี่เท่านั้น...</span></span></font></font></span></td> </tr> </tbody> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="716"> <tbody> <tr> <td width="529"> <span class="namo-table"><font size="2"><font size="2"><strong>&lt;&lt; จุดชมวิวสุดแผ่นดิน &gt;&gt;&nbsp;</strong><br /> <span class="style8">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'สุดแผ่นดิน'&nbsp;&nbsp;อยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ทำการอุทยานฯ&nbsp;&nbsp;เป็นแนวหน้าผาและชะง่อนหิน&nbsp;&nbsp;&nbsp;เป็นจุดสูงสุดบนเทือกเขา พังเหย&nbsp;&nbsp;สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ&nbsp;&nbsp;846 เมตร&nbsp;&nbsp;เกิดจากการดันตัวของแผ่นดินภาคกลาง&nbsp;&nbsp;(ฉานไทย)&nbsp;&nbsp;ซุกเข้าไปใต้แผ่นดิน อีสาน (อินโต - ไซน่า)&nbsp;&nbsp;ทำให้เกิดแผ่นดินที่ยกตัวสูงชัน&nbsp;&nbsp;เรียกว่า&nbsp;&nbsp;'สุดแผ่นดิน'&nbsp;&nbsp;คือเขตรอยต่อของ&nbsp;&nbsp;3 ภาคอันได้แก่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;แผ่นดินซีกทางอุทยานฯ เป็นเขตของ&nbsp;จ.ชัยภูมิ&nbsp;&nbsp;(ภาคอีสาน)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;แผ่นดินซีกทางตะวันตกของอุทยานฯ เป็นเขตของ จ.ลพบุรี&nbsp;&nbsp;(ภาคกลาง)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. &nbsp;แผ่นดินซีกทางเหนือของอุทยานฯ เป็นเขตของ จ.เพชรบูรณ์ &nbsp;(ภาคเหนือ)ซึ่งมีความสวยงาม อากาศเย็นสบาย&nbsp;&nbsp;และในตอนเช้า ๆ จะมีกลุ่มหมอกลอยผ่านหน้าเราไป &nbsp;เหมือนกับหยอกเย้ากับผู้มาเยือนเลย</span></font></font></span></td> <td width="187"> <p align="center"> <img height="130" src="http://www.kukrajeaw.com/krajeaw/Pic_collection/pic_004.gif" width="185" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="715"> <tbody> <tr> <td width="270"> <p> <span class="namo-table"><font size="2"><img height="166" src="http://www.kukrajeaw.com/krajeaw/Pic_collection/pic_006.gif" width="270" /></font></span></p> </td> <td width="445"> <span class="namo-table"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;ใกล้ถึงหน้า &nbsp;<span class="style6">'เทศกลาล ท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน'</span>&nbsp;&nbsp;ประจำปีี&nbsp;2554 แล้วนะครับ&nbsp;เหลืออีกไม่กี่วัน ที่เราจะได้ชื่นชมความสวยงามของดอกกระเจียว &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ซึ่งจะ็บานสะพรั่ง สวยงามจริง ๆ ครับ...<font size="2">ผมก็เป็นอีก คนหนึ่ง<font size="2">&nbsp;หล่ะ</font></font>&nbsp;ที่ชื่นชม ความงามของสถานที่ท่องเที่ยว&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">แห่งน</font>ี้ มาเป็นระยะเวลาช้านานโข ปีนี้ ถ้าฝน ฟ้า ตกต้องตามฤดูกาล &nbsp;&nbsp;ที่มันควรจะเป็น&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">&nbsp;เหล่าบรรดาเจ้าดอกกระเจียวน้อย-</font>ใหญ่ซึ่งกบดานอยู่ใต้พื้นแผ่นดินนับแรมปี&nbsp;<font size="2">&nbsp;ก็จะมีโอกาสโผล่ขึ้นมาอวดโฉมอัน</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;สะโอดสะอง ยังกะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ด&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ที่กำลังจะประกวด<font size="2">&nbsp;กันเลยทีเดียวยิ่ิง</font>&nbsp;ถ้าฝนตกชุกหน่อย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">พื้นดินเปียกชุ่ม<font size="2">เจ้าดอกกระเจียวที่แสนสวยของเรา<font size="2"><font size="2">ก็จะขึ้น เยอ</font></font></font>ะเต็มท้องทุ่งเลย&nbsp;&nbsp;<font size="2">มองไปทางไหนก็จะมีแต่สีเขียวชะอุ่ม และสีชมพูแกมขาว&nbsp;&nbsp;สวยอย่าบอกใครเลย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ถึงแม้ว่าปีกลาย ดอกกระเจียว &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;จะ มาช้าไปซักนิดนึง แต่เจ้าดอก&nbsp;<font size="2">กระเจียวก็เริ่มทะยอยชูช่อ ยันดอกออกมาให้เราๆ ท่านๆ ได้ยลโฉมกันแล้ว&nbsp;&nbsp;&nbsp; และสำหรับ ท่านใด ที่ยังไม่เคยมาเยี่ยมเยือนทุ่งดอก</font>&nbsp;กระเจียวธรรมชาติแ้ห่ง<font size="2">เดียว ในโลกปีนี้ก็อย่าพลาดนะครับ ตัดสินใจช้า &nbsp;ท่านอาจจะ<font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2">พลาด โอกาสดี ๆ&nbsp;ที่หนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียว เท่านั้น</font>&nbsp;ที่อุทยาน<font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2">แห่ง</font></font></font></font></font></font></font>ชาติป่าหินงาม และอุทยาน<font size="2">แห่งชาติไทรทอง ซึ่งทั้งสองที่ ก็มี ความ แตกต่างกันไปใครชอบความ<font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2">สะดวก</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#F0F9E9"> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> Wed, 13 Feb 2013 14:53:00 +0700 สถานที่ท่องเที่ย ชัยภูมิ http://f-going.myreadyweb.com/article/topic-32275.html <div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="50%"> <tbody> <tr> <td align="middle" valign="top"> <table bgcolor="#FFFFFF" border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse;" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="60%"> <p align="center"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#0000FF" face="MS Sans Serif">ชัยภูมิ&nbsp;&nbsp; สถานที่ท่องเที่ยว</font></b></b></p> <p align="center"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;"><font color="#0000FF" size="2">ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล<br /> &nbsp;</font></strong></b></p> <div align="center"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" height="899" id="AutoNumber7" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#000080" colspan="3" height="19" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><strong><font color="#FFFFFF" size="2">&nbsp;</font><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/city.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_top"><font color="#FFFFFF" size="2">อำเภอเมือง</font></a></strong></b></b></td> </tr> <tr> <td height="25" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="21" id="AutoNumber11" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="21" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<span lang="th"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_mo-hin-kao.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">มอหินขาว</a></span></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="25" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="22" id="AutoNumber46" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="22" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_npk-phulaenka.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">&nbsp;<span lang="th">อุทยานแห่งชาติภูแลคา</span></a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="25" width="34%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="21" id="AutoNumber47" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="21" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_pha-eang.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">น้ำตกผาเอียง</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="19" valign="top" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber31" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_mo-hin-kao.htm" style="color: red;" target="_blank"><img alt="มอหินขาว" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-mohinkao.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="19" valign="top" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber32" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_npk-phulaenka.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="จุดชมวิวอุทยานฯภูแลนคา" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-phulaeka.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="19" valign="top" width="34%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber33" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_pha-eang.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="น้ำตกผาเอียง" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-pha-eang3.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="22" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="20" id="AutoNumber10" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="20" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/npk_tadton.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_top">น้ำตกและ อุทยานแห่งชาติตาดโตน</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="22" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="22" id="AutoNumber44" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="22" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_sra-hong.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">สระหงษ์</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="22" width="34%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="20" id="AutoNumber45" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="20" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/namtoktadfar.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">น้ำตกตาดฟ้า</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="93" valign="top" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber28" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/npk_tadton.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-tad-ton2.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="93" valign="top" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber29" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_sra-hong.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="สระหงษ์" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-pool2.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="93" valign="top" width="34%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber30" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/namtoktadfar.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="น้ำตกตาดฟ้า" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-post-tad-fa.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="24" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="20" id="AutoNumber8" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td height="20" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/prayapukdeechumpon.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td bgcolor="#E6FAFF" height="24" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="21" id="AutoNumber3" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td height="21" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_phraya-lae-shrine.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">&nbsp;ศาลเจ้าพ่อพระยาแล</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td bgcolor="#E6FAFF" height="24" width="34%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="22" id="AutoNumber4" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td height="22" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_prang-ku.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">ปรางค์กู่</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="19" valign="top" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber22" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/prayapukdeechumpon.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="อนุสาวรีย์พระยาแล" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-praya-lae-monument.jpg" width="85" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="19" valign="top" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber23" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_phraya-lae-shrine.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="ศาลเจ้าพ่อพระยาแล" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-shrine.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="19" valign="top" width="34%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber24" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_prang-ku.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="ปรางค์กู่" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-prasat.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="23" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="20" id="AutoNumber9" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="20" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_baan-kud-ngong.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><span lang="th">ใบเสมาบ้าน</span>กุดโง้ง</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="23" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="21" id="AutoNumber3" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="21" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/phufad.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">ภูแฝด</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="23" width="34%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="22" id="AutoNumber4" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="22" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_phu-pra.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">ภูพระ</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="19" valign="top" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber25" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_baan-kud-ngong.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="บ้านกุดโง้ง" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-sama.jpg" width="85" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="19" valign="top" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber26" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/phufad.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="ศาลาครอบรอยพระพุทธบาท" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-phu-fad.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="19" valign="top" width="34%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber27" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_phu-pra.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="ภูพระ" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-buddha.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#000080" colspan="3" height="19" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><strong><font color="#FFFFFF" size="2">&nbsp;</font><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/baankwa.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_top"><font color="#FFFFFF" size="2">อำเภอบ้านเขว้า</font></a></strong></b></b></td> </tr> <tr> <td height="22" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="23" id="AutoNumber12" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="23" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_baankwa.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">บ้านเขว้า</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="22" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="21" id="AutoNumber3" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="21" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_ku-daeng.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">กู่แดง</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="22" width="34%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> </tr> <tr> <td height="19" valign="top" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber34" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_baankwa.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="บ้านเขว้า" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-baan-kwao.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="19" valign="top" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber35" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_ku-daeng.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="กู่แดง" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-door.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="19" valign="top" width="34%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#000080" colspan="3" height="19" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><strong><font color="#FFFFFF" size="2">&nbsp;</font><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/phukiew.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_top"><font color="#FFFFFF" size="2">อำเภอภูเขียว</font></a></strong></b></b></td> </tr> <tr> <td height="21" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="23" id="AutoNumber13" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="23" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/baankare.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข้</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="21" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="23" id="AutoNumber3" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="23" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_prathat-nong-sam-muen.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">พระธาตุหนองสามหมื่น</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="21" width="34%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="21" id="AutoNumber4" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="21" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/phakid.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากผ้าขิต</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="19" valign="top" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber36" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/baankare.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านเข้" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-ke-dad.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="19" valign="top" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber37" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_prathat-nong-sam-muen.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="พระธาตุหนองสามหมื่น" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-prathat.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="19" valign="top" width="34%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber38" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/phakid.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="ศูนยรวมผลิตภัณฑ์ผ้าขิต" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-baan-non-salao.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#000080" colspan="3" height="19" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><strong><font color="#FFFFFF" size="2">&nbsp;</font><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/thepsathit.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_top"><font color="#FFFFFF" size="2">อำเภอเทพสถิต</font></a></strong></b></b></td> </tr> <tr> <td height="18" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="20" id="AutoNumber14" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="20" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_hinngam.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_top">ป่าหินงาม</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="18" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="22" id="AutoNumber3" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="22" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_thepphana_fall.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_top">น้ำตกเทพพนา</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="18" width="34%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="21" id="AutoNumber4" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="21" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/thepprathan.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">น้ำตกเทพประทาน</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="108" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0" id="AutoNumber5" style="border-collapse: collapse;" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="100%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber39" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_hinngam.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="ทุ่งดอกกระเจียว ที่อุทยานฯป่าหินงาม" border="0" height="110" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/field.jpg" width="150" /></a></font></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="108" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0" id="AutoNumber6" style="border-collapse: collapse;" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="100%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber40" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_thepphana_fall.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="น้ำตกเทพพนา" border="0" height="112" lowsrc="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/fall.jpg" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/fall2.jpg" width="150" /></a></font></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="108" width="34%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#000080" colspan="3" height="19" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><span lang="th">&nbsp;<b><font color="#FFFFFF" size="2"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/konsarn.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><font color="#FFFFFF">อำเภอคอนสาร</font></a></font></b></span></b></b></td> </tr> <tr> <td height="24" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="21" id="AutoNumber15" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="21" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/paphukiew.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="24" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="21" id="AutoNumber3" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="21" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/tungkramung.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">ทุ่งกระมัง</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="24" width="34%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="21" id="AutoNumber4" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="21" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/nampudtublaos.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">น้ำผุดทับลาว</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="19" width="33%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> <td height="19" width="33%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> <td height="19" width="34%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> </tr> <tr> <td height="18" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="20" id="AutoNumber16" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="20" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/nampudnalao.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">น้ำผุดนาเลา</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="18" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="20" id="AutoNumber3" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="20" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/nampudnavoungduen.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">น้ำผุดนาวงเดือน</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="18" width="34%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="22" id="AutoNumber4" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="22" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/kuanjulaporn.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">เขื่อนจุฬาภรณ์</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="19" width="33%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> <td height="19" width="33%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> <td height="19" width="34%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> </tr> <tr> <td height="23" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="20" id="AutoNumber17" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="20" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/nampudhinladwanalom.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">น้ำผุดหินลาดวนารมย์</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="23" width="33%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> <td height="23" width="34%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> </tr> <tr> <td height="19" width="33%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> <td height="19" width="33%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> <td height="19" width="34%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#000080" colspan="3" height="19" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><strong><font color="#FFFFFF" size="2">&nbsp;</font><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/phakdeechumpol.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_top"><font color="#FFFFFF" size="2">อำเภอภักดีชุมพล</font></a></strong></b></b></td> </tr> <tr> <td height="18" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="22" id="AutoNumber18" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="22" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/tamkaew.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">ถ้ำแก้ว</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="18" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="21" id="AutoNumber3" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="21" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pratum-cave.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">ถ้ำประทุน</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="18" width="34%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="21" id="AutoNumber4" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="21" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/wowdang-cave.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">ถ้ำวัวแดง</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="19" width="33%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> <td height="19" width="33%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> <td height="19" width="34%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> </tr> <tr> <td height="19" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="22" id="AutoNumber19" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="22" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pra-cave.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">ถ้ำพระ</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="19" width="33%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> <td height="19" width="34%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> </tr> <tr> <td height="19" width="33%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> <td height="19" width="33%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> <td height="19" width="34%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#000080" colspan="3" height="19" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><strong><font color="#FFFFFF" size="2">&nbsp;</font><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/konsawan.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_top"><font color="#FFFFFF" size="2">อำเภอคอนสวรรค์</font></a></strong></b></b></td> </tr> <tr> <td height="21" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="20" id="AutoNumber20" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="20" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/bungwang.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">บึงแวง</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="21" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="20" id="AutoNumber3" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="20" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_big-buddha.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวาราวดี</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="21" width="34%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> </tr> <tr> <td height="19" valign="top" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber41" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/bungwang.html" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="หนองแวง" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-nong-wang.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="19" valign="top" width="33%"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber42" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_big-buddha.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="พระพุทธรูปใหญ่สมัยทราราวดี" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/sm-big-buddha.jpg" width="150" /></a></span></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="19" valign="top" width="34%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#000080" colspan="3" height="19" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><strong><font color="#FFFFFF" size="2">&nbsp;</font><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/nongbuadaeng.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_top"><font color="#FFFFFF" size="2">อำเภอหนองบัวแดง</font></a></strong></b></b></td> </tr> <tr> <td height="21" width="33%"> <table border="1" bordercolor="#111111" bordercolordark="#008000" bordercolorlight="#008000" cellpadding="0" cellspacing="0" height="19" id="AutoNumber21" style="border-collapse: collapse;" width="99%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#E6FAFF" height="19" width="100%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font color="#FF8000" style="font-size: 9pt;"><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_pha-keng.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank">&nbsp;ผาเกิ้ง</a></font></b></b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <table border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" id="AutoNumber43" style="border-collapse: collapse;" width="50%"> <tbody> <tr> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt=" สถานที่ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_t.gif" height="9"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="9" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="9" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_tr.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> <tr> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_l.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> <td align="middle" valign="top"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><b><a href="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_pha-keng.htm" style="text-decoration: initial; color: gray;" target="_blank"><img alt="ผาเกิ้ง" border="0" height="113" src="http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/images/pha-keng/sm-pha-keng.jpg" width="150" /></a></b></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_r.gif" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b>&nbsp;</b></b></b></td> </tr> <tr> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_bl.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> <td background="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_b.gif" height="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img alt="ท่องเที่ยว" height="1" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/spacer.gif" width="1" /></font></b></b></b></td> <td height="10" width="10"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><b><font style="font-size: 9pt;"><img height="10" src="http://www.thai-tour.com/images/bg/shadow_s_br.gif" width="10" /></font></b></b></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td height="21" width="33%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> <td height="21" width="34%"> <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </td> <td valign="top" width="20%"> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> Wed, 13 Feb 2013 14:38:00 +0700 ธรรมะส่องแสง...!! http://f-going.myreadyweb.com/article/topic-18604.html <font color="#006400"><span style="font-size: 20px;">&nbsp; &nbsp;***ข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผล &nbsp;บุญกุศลนี้ไปให้ไพศาล<br /> ถึงบิดามารดาและครูอาจารย์ &nbsp;ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน<br /> คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย &nbsp;มีส่วนได้ในกุศลผลบุญของฉัน<br /> ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ &nbsp; ขอให้ท่านได้กุศลผลบุญนี้เทอญ...!!<br /> &nbsp; &nbsp;*** ธรรมะส่องแสง วันนี้ ขอคุยเรื่อง พระสีวลี และ พระสังกัจจายน์ สองพระอรหันต์ ผู้มีลาภมาก...!!&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;*** พระสีวลีเถระ และพระสังกัจจายน์นั้นเป็นพระสาวกผู้บรรลุอรหันตผลแล้ว ของพระพุทธเจ้า 2พระองค์ที่มีชื่อเสียง<br /> มากด้านโชคลาภ ผู้คนมากมายจึงเลื่อมใสศรัทธา เพื่อหวังจะ<br /> ให้พระองค์ประทานโชคลาภให้ร่ำรวย ค้าขายคล่อง ทำกิจการ อะไรก็ประสบแต่ความสำเร็จ ...<span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:courier new,courier,monospace;">และถึงแม้ว่ารูปหล่อของท่านทั้งสองพระองค์ จะไม่ได้มีประดิษฐานอยู่ตามวัดทั่วไปให้ได้พบเห็นกันง่ายๆก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาแต่อย่างใด...ตำนานความเชื่อเกี่ยากับพระอรหันต์ทั้งสองพระองค์นี้ สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย เป็นที่รู้จักของชาวพุทธดี ทั้งสองพระองค์เป็นเอตทัคคะทางด้านการมีลาภ การมีไว้บูชาในบ้านจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล เงินทองจะไหลมาเทมาไม่มีวันอดอยาก ให้โชคให้ลาภ อย่างน่าอัศจรรย์...!!</span></strong></span></span></font><br /> Tue, 07 Aug 2012 20:22:00 +0700